SK CZ

Obchodné podmienky Kontaktné informácie | Tribulus-kotvicnik.sk

 • Tribulus Terrestris 90% kotvičník zemný 90%
 • BlueFertil - doplnok stravy pre mužov
 • PinkFertil - doplnok stravy pre ženy
 • Predchádzajúca
 • Ďalší

Obchodné podmienky

chodné podmienky Tribulus-kotvicnik.sk


1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky Tribulus-kotvicnik.sk platia pre nákup v internetovom obchode Tribulus-kotvicnik.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Tribulus-kotvicnik.sk je QPG spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, Stará Ľubovňa, 064 01, zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 21007/P, IČO: 44540639, DIČ: 2022729247, IČ DPH: SK2022729247.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Tribulus-kotvicnik.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Tribulus-kotvicnik.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

3. Povinnosti predávajúceho Tribulus-kotvicnik.sk
Predávajúci (www.Tribulus-kotvicnik.sk) sa zaväzuje dodať:
Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

5. Ako nakupovať na www.Tribulus-kotvicnik.sk?
Spôsoby objednania tovaru:

 • vloženie tovaru do virtuálneho košíka a odoslanie objednávky
 • objednávka cez email: info@qpg.sk: do textu emailu vložíte názvy a kódy produktov, meno objednávateľa a adresu doručenia
 • telefonická objednávka: 0948 215 991 : do telefónu nadiktujete pracovníčke Vami požadované produkty, adresu, spôsob doručenia a kontaktné telefónne číslo.

Virtuálny nákupný košík
Kliknutím na tlačitko "DO KOŠÍKA" vložíte produkt do virtuálneho košíka. Následne sa Vám zobrazí obsah košíka s vloženým tovarom a cenou. Následne môžete pokračovať nakupovaním ďaľších produktov. Obsah košíka môžete priebežne vidieť aj kliknutím na ikonu košíka vpravo hore. Pokiaľ chcete nejaký tovar z košíka vymazať, môžete tak urobiť kliknutím na krížik pod nadpisom ZMAZAŤ.

Pokladňa
Akonáhle máte košík naplnený tovarom, prejdete tlačítkom "VYPLNIŤ OBJEDNÁVKU" na stránku s výberom spôsobu dodania a platenia. V ďaľšom kroku sa prihlásite ako registrovaný zákazník alebo ako nový zákazník (pokiaľ ste tak neurobili hneď na začiatku nákupu). Nakupovať môžete aj bez registrácie vyplnením len dodacej adresy. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov môžete prejsť na ďalšiu stránku, kde máte možnosť objednávku skontrolovať. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete objednávku potvrdiť okienkom "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Potom bude záväzná objednávka odoslaná do nášho obchodného systému. Po prijatí Vašej objednávky Vám príde potvrdzujúci email na Vami uvedenú emailovú adresu. Tento email obsahuje aj odkaz na stránku, kde si Vašu objednávku môžete pozrieť. Ak ste zvolili ako spôsob platby platbu kartou, budete presmerovaný na bezpečný server, kde uskutočníte platbu. Údaje o Vašej platbe NIE SÚ uchovávané na našom serveri. Sú chránené bankou a prístup k nim má jedine spoločnosť, ktorá zabezpečuje platbu a banka.

Platobné možnosti

 • na dobierku (zaplatíte pri preberaní tovaru od doručovateľa UPS alebo na pošte)
 • prevodom na náš účet 262 011 2264/1100 - ako variabilný symbol uveďte prosím číslo objednávky
 • kreditnou kartou VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club
 • systémom PayPal

Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Pre objednávky do zahraničia je dostupná platba kreditnou kartou, systémom PayPal alebo prevodom na náš účet.
Platba na dobierku je možná do nasledovných krajín: Maďarsko, Rakúsko

V prípade zásielok do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle 0948 215 991 alebo emailom na info(zavináč)qpg.sk
Uvádzané ceny za tovar sú zmluvné a konečné, vrátene DPH 20 %, resp. 10%. Pokiaľ z nejakého dôvodu nemôžeme uspokojiť Vašu objednávku alebo jej časť, informujeme Vás o tom emailom alebo telefonicky, a v prípade zaplatenia za tovar vopred (kartou alebo internetbankingom) Vám peniaze vrátime na Váš bankový účet.

6. Dodacie podmienky
Sme výhradným distribútorom produktov spoločnosti SASMAR, Babystart, Poggio Fiorito, Gebauer Pharma a i.
Všetky produkty ponúkané v našom eshope máme na sklade, preto pri objednávke u nás zbytočne nestrácate čas. Pokiaľ máme objednaný tovar na sklade, expedujeme tovar bezodkladne, najneskôr v nasledujúci deň po uskutočnení objednávky. V prípade víkendu expedujeme tovar prvý pracovný deň po víkende.

Ak je potrebné tovar objednať od výrobcu, objednávku vybavujeme do 7-8 pracovných dní. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky.

O stave Vašej objednávky Vás informujeme prostredníctvom emailu. Pokiaľ dostanete email s textom: "Stav Vašej objednávky: EXPEDOVANÁ, zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni - v závislosti od Vami zvoleného spôsobu prepravy. Pokiaľ zásielka v tomto čase nedorazí, informujte sa na Vašej pošte (stáva sa, že oznamovací lístok sa "stratí" :-), v prípade prepravy kuriérom, kontaktujte prosím Vašu pobočku kuriérskej služby UPS (kontakt nájdete po kliknutí SEM). Pripravte si sledovacie číslo zásielky.

Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade doporučujeme overiť si stav telefonicky na čísle 0948 215 991 alebo emailom na adrese info(zavináč)qpg.sk.

V prípade zásielok do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle 0948 215 991 alebo emailom na info(zavináč)qpg.sk

Ceny poštovného pre zásielky na Slovensko

Spôsob platby a dopravy

Kuriér UPS

Slovenská pošta

Dobierka

5,09

4,59

Bankový prevod

3,99

3,49

Platobná karta

3,99

3,49

PayPal

4,19

3,69

 

Ceny poštovného pre zásielky do EÚ

Spôsob platby a dopravy

Dobierka*

Bankový prevod

Platobná karta

PayPal

Slovenská pošta

11,09

9,99

9,99

10,19

* dobierka je možná len pre zásielky do Rakúska a Maďarska

  

Ceny poštovného pre zásielky mimo EÚ

Spôsob platby a dopravy

Bankový prevod

Platobná karta

PayPal

Slovenská pošta

19,99

19,99

20,19

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás (viď kontakt), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
 • tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Reklamačný poriadok
V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezzávadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci je povinný dodržať zákonom stanovenú lehotu 30 dní na vybavenie reklamácie.

Reklamácie a postup pri reklamovaní
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0948 215 991 .
Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu QPG spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, 064 01 Stará Ľubovňa.
Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému:

 • reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,
 • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
 • vrátenie peňazí.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

8. Platforma riešenia sporov online

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje našich zákazníkov budú chránené pred zneužitím. Kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú postupovať tretiemu subjektu, nebudú ani inak komerčne využívané. Vstupom do tohto internetového obchodu a využívaním jeho služieb každý zákazník dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách v tomto internetovom obchode telefonicky alebo e-mailom. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy.

Internetový obchod Tribulus-kotvicnik.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

10. Záverečné ustavovenia
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info